Rejestracja
Login: *
Hasło: *
Potwierdzenie hasła: *
Imię: *
Nazwisko: *
e-mail: *
Telefon: *
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w konfiguratorze umowy celem jej zawarcia. Dane podane w konfiguratorze będą przetwarzane przez Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Ujastek 3 w celu przeprowadzenia procesu kwalifikacji oraz kontaktu z Państwem w związku z dalszą realizacją zawarcia Umowy. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta bank@diag.pl
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DBKM drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030, ze zm.), na podany adres e-mail w związku i w zakresie czynności przygotowania do zawarcia umowy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DBKM na podany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, ze zm.) w związku i w zakresie czynności przygotowania do zawarcia umowy.


Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków ( KRS nr 0000488713), z godnie z ar 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO ) informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków ( KRS nr 0000488713) e-mail: bank@dbkm.pl ;
  2. W spółce Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków ( KRS nr 0000488713 został powołany Inspektor zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: iod@dbkm.pl)
  3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię, oraz adres email, gromadzone na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO, tj. działań przed zawarciem umowy, będą przetwarzane w celu przekazania informacji i dokumentów dotyczących warunków zawarcia umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi utrzymania i serwisu systemu informatycznego obsługującego zgłoszenia.
  5. Dane, które gromadzimy nie są przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza obszar UE.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wysyłki warunków i treści umowy, następnie będą bez zbędnej zwłoki usuwane.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzanie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości przesłania warunków i treści umowy za pomocą poczty elektronicznej.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie zachodzić ich profilowanie.
   Jeżeli zapomniałeś hasła:
Jeżeli jesteś użytkownikiem tego systemu:
©® Ujastek.pl 2004